In Perspectief

In de voorjaarsreeks staan de studies in het teken van ‘Heelwording’

Vrijdag 5 februari: De heelwording van God…

In het westerse christendom is soms een Godsbeeld ontstaan van een God die zo hoog verheven, almachtig en volmaakt is dat Hij niets nodig heeft van wie dan ook om helemaal gelukkig te zijn. Dit Godsbeeld is een beeld dat meer ontleend is aan de Griekse filosofie dan aan het Joods-Bijbelse denken. In de Bijbel maken we kennis met een God die bewogenheid toont, die meeleeft met Zijn schepping die zelfs zoals de rabbijnen zeggen ‘slapeloze nachten heeft’ over Zijn schepselen. Het gaat nog dieper, is met de ballingschap van de mens in zonde en dood God zelf ook in ballingschap gegaan? Heeft God de mens nodig om heel te worden?
Prikkelende vragen waar in deze bijbelstudie uitgebreid op in wordt gegaan.
 
Spreker: Wim Hoogendijk
Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee), 20.00 uur begin van de lezing
Locatie: De Brugkerk in Amersfoort
 
Na de pauze (ong. 21.00 uur) is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
Hartelijk welkom!

Bijbelstudie...

Gods Woord

Download de Bijbelstudies gratis  

Gods Woord

Download de Bijbelstudies gratis      

Achtergrond

Onderzoeken

Stichting In Perspectief is een

Onderzoeken

Stichting In Perspectief is een Open Bijbelstudiestichting

Wie zijn wij...

Koesteren

Dichter naar het kloppend hart

Koesteren

Dichter naar het kloppend hart van God.

Doelstelling

Delen

Evangelisch universalisme: oordeel is nooit

Delen

Evangelisch universalisme: oordeel is nooit het laatste

Nieuwste Bijbelstudies 

 klik op de naam hiernaast om te beluisteren/ downloaden 

  • Voorpagina

    • Onderzoeken Stichting In Perspectief is een Open Bijbelstudiestichting . Opgericht in augustus 2004. Geraakt door de bevrijdende waarheden die we bij het bestuderen van de Bijbel ontdekten, ontstond het...

      Read More

Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.Vult uw email hieronder in om in te schrijven.
U ontvangt een email om uw inschrijving te bevestigen
Please wait